68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Bezpečnostně právní činnost

Bezpečnostně právní činnost

Chceš pomáhat druhým? Zachraňovat životy? Být policistou nebo pracovat v jiných složkách IZS? Pokud jsi alespoň jednou odpověděl nebo odpověděla ano, tohle je obor pro tebe!

4letý studijní obor s maturitní zkouškou (obor aktuálně ve schvalovacím řízení)

Určeno pro: chlapce i dívky

Odborné předměty: Právo, Bezpečnostní činnost, Kriminologie a kriminalistika, Psychologie, Dopravní činnost, Zdravotnická příprava, Střelecká příprava, Sebeobrana, Technika administrativy …

Proč studovat tento obor právě u nás?

 • Všechny odborné předměty u nás, stejně jako u oboru Požární ochrana, budou učit profesionálové – příslušníci policie, městské policie a ostatních složek IZS.
 • Žáci oboru budou moci využívat i nové výcvikové středisko příbuzného oboru Požární ochrana, které jsme otevřeli v roce 2020 a které je vybavené těmi nejmodernějšími technologiemi včetně cvičného polygonu či zátěžové tělocvičny.
 • Souvislé týdenní a čtrnáctidenní odborné praxe budou probíhat na pracovištích našich sociálních partnerů - Policie ČR, Vězeňské služby ČR, obecní policie atd.
 • Do všech 4 ročníků studia jsou zařazeny exkurze a přednášky. Exkurze realizovány zejména do pracovišť Policie ČR, HZS ČR, Vězeňské služby ČR, obecní policie, celní správy, zdravotnické záchranné služby atd. Přednášky rozšiřují a doplňují výuku odborných předmětů, a proto jsou realizovány zejména pracovníky bezpečnostních sborů a ostatních složek IZS.
 • Máme nadstandardní výsledky u maturitních zkoušek, protože na ně své žáky cíleně připravujeme.

Co se naučíš:

 • Zvládat jednání s klientem
 • Provádět právní činnosti, tj. rozpoznat protiprávní chování a jednání a umět je právně kvalifikovat.
 • Zahájit a vést trestní a správní řízení zejména o trestných činech a přestupcích podle právní kvalifikace a v rozsahu daných kompetencí.
 • Provádět nezbytná šetření ve věci včetně dokazování, provádět místní šetření v terénu, provádět kontrolní činnost.
 • Pracovat s informační, výpočetní a kancelářskou technikou.
 • Být psychicky a fyzicky odolný, uplatňovat získané komunikativní dovednosti.

 

Uplatnění absolventa: Absolventi se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod.

Pokračování ve studiu: Absolventi oboru mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, zejména na Policejní akademii a vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů. Na Kladně mohou žáci pokračovat i studiem oboru Bezpečnost a ochrana obyvatelstva na kladenské Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT.

 

Projekt podporují: