Projekt získal oficiální podporu MŠMT

24. 11. 2020 projekt BurzaŠkol.Online získal oficiální podporu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

„Dovolte mi vyjádřit podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu nazvaného 'BurzaŠkol.Online'. Oceňuji přístup Vaší školy, a především žáků školy v hledání řešení pro oblast kariérového poradenství v době, kdy není možné zorganizovat na krajských úrovních tzv. 'Burzy středních škol',“ řekl náměstek pro řízení sekce vzdělávání, sportu a mládeže ministra školství mládeže a tělovýchovy PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

„Převedení 'Burzy středních škol' do on-line platformy může být inspirativním nástrojem nejen pro žáky devátých tříd a jejich rodiče, ale také pro výchovné a kariérové poradce.

Přeji Vám i Vašim žákům při realizaci tohoto projektu mnoho úspěchů a věřím, že se 'BurzaŠkol.Online' z Pardubického kraje rozšíří i do dalších krajů,“ dodal Kovář.

Projekt podporují: