36-52-H/01 Instalatér

Instalatér

Instalatér

Chceš se učit s těmi nejnovějšími technologiemi? Vyhrávat odborné soutěže? Mít jistotu práce, ve které si dobře vyděláš? Tak tohle je obor pro tebe!

Stipendijní tříletý učební obor s výučním listem

Určeno pro: Chlapce i dívky.

Proč studovat tento obor právě u nás?

 • Nové dílny odborného výcviku vybavené těmi nejmodernějšími technologiemi – interaktivní výukové panely.
 • Každoroční úspěchy v krajských i celostátních kolech odborných soutěžích.
 • Po celou dobu studia každý měsíc stipendium a v případě dobrých výsledků navíc stipendium za každé pololetní vysvědčení.
 • V případě práce na reálných zakázkách finanční odměna za produktivní práci, ve 3. ročníku odměňování od firem, ve kterých se uskutečňuje odborný výcvik.
 • Názorná výuka teoretických odborných předmětů za pomoci pokusných sad a interaktivních pomůcek.
 • Možnost pokračovat u nás studiem nástavbového oboru nebo ve zkráceném studiu absolvovat ještě obor Elektrikář, a získat tak další odbornost.

Co se naučíš:

 • Montáž, údržba a opravy vodovodních, plynových, topných a odpadních rozvodů a zařízení.
 • Osazování a připojování různých zařízení, měření a regulace, provádění zkoušek a uvádění do provozu, využívání moderních materiálů a spojovací techniky zpracování (plasty, měď, tlakové hadice), postupy pro lisované spoje.
 • Spojování materiálů svářením, lepením a jinými technikami.
 • Polyfúzní svařování plastového potrubí a kapilární pájení mědi (naměkko a natvrdo), svařování plamenem.

Bonusy:

 • Kurz polyfúzního svařování plastového potrubí zdarma.
 • Kurz kapilárního pájení mědi (naměkko a natvrdo) zdarma.
 • Dotace 10 000 Kč na kurz svařování plamenem.

Systém výuky: Střídá se týden teoretické výuky ve škole a týden odborného výcviku ve školních dílnách odborného výcviku. Ve 3. ročníku se odborný výcvik po celý rok uskutečňuje v partnerských firmách a žáci dostávají od zaměstnavatelů finanční odměnu.

Možnost pokračování ve studiu: Absolventi oboru mohou u nás pokračovat studiem dvouletého nástavbového oboru Provozní technika, a získat tak maturitní vysvědčení. Další možností je absolvovat jednoleté zkrácené studium oboru Elektrikář, a získat tak další odbornost.

Projekt podporují: