68-42-L/51 Bezpečnostní služby

Bezpečnostní služby

  • Zajímá tě oblast kriminality a trestního práva?  
  • Chceš práci, která bude pomáhat druhým?
  • Chceš se stát ochráncem veřejného pořádku, osob a jejich majetku?
  • Chceš získat vyšší vzdělání a mít jistotu pracovního uplatnění?

Tak právě pro tebe je obor 

Bezpečnostní služby

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru: 68-42-L/51
ŠVP: Bezpečnostní služby
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Zakončení studia: s maturitní zkouškou
Délka studia: 3 roky-dálková forma
Počet přijímaných žáků: 30
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Možnost dalšího studia: VOŠ, VŠ
Přijímací zkoušky: ano

Obor je určený úspěšným absolventům učebních oborů, kteří získali výuční list. Jedná se o dálkovou formu studia, výuka probíhá v předem stanovených termínech vždy pátek odpoledne a v sobotu. Studenti se v průběhu studia učí provádět právní činnosti, rozpoznat protiprávní chování a jednání a právně je kvalifikovat, dále pak provádět nezbytná šetření v trestní věci včetně dokazování, provádět místní šetření v terénu. Dále se seznamují s tím, jak provádět kontrolní činnost, pracovat s informační, výpočetní a kancelářskou technikou, dbát o fyzickou a psychickou přípravu. Studenti získávají znalosti a dovednosti v oblasti psychologie oběti a pachatele, učí se jak jednat s klientem a jak zvládat krizové situace. Studium oboru rozvíjí u žáků psychickou a fyzickou odolnost a vybavuje je komunikativními dovednostmi. Žáci také získávají znalosti o Integrovaném záchranném systému. 

V odborné výuce probíhají předměty Právo, Bezpečnostní příprava, Kriminalistika, Integrovaný záchranný systém, Prevence kriminality, Psychologie, Zdravotní nauka,  Ekonomika a Základy podnikání.

Absolventi se uplatní zejména ve státní správě a samosprávě, v oblasti ochrany velkých podniků, bankovních institucí, ve složkách Integrovaného záchranného systému i v soukromých firmách poskytujících bezpečnostní služby. Dále mohou vykonávat povolání, ve kterých je pracovní činnost vázána na znalost právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, zejména na vysokých školách s výukou bezpečnostně právních a právních oborů a na Policejní akademii.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 19,2% (40) 50,7% (26,0) 8,2% (20%) 20,1% (40%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 83,3% (58) 73,1% (32,3) 83,3% (75%) 36,3% (25%)
2018 - - - -
2017 51,0% (48) 62,1% (33,3) 80,7% (66,7%) 26,3% (33,3%)
2016 76,0% (56) 85,0% (43,3) 87,0% (71,4%) 46,9% (28,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: