53-41-H/01 Ošetřovatel

OŠETŘOVATEL

Délka studia a doklad o jeho ukončení:

  • 3 roky, střední vzdělání s výučním listem

Profesní uplatnění:

  • Absolvent najde uplatnění ve všech zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu a v domácí ošetřovatelské péči. Může pracovat v nemocnicích, zařízeních sociální péče, v léčebnách dlouhodobě nemocných, ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a v zařízeních hospicové a respitní péče.

více informací o oboru zde

Projekt podporují: