škola | Most (okres Most)

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace

Moderní a aktivní škola, která vychovává absolventy s kvalitními všeobecnými a odbornými kompetencemi. Škola, která je otevřená pro komunikaci, partnerství a spolupráci. Dbáme na bezpečné a atraktivní prostředí pro žáky i pracovníky.

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

53-41-M/03 - Praktická sestra
(ŠVP: Praktická sestra Most)
53-41-M/04 - Masér ve zdravotnictví
(ŠVP: Masér ve zdravotnictví Most)
63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: Obchodní akademie Most)
75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika
(ŠVP: Předškolní a mimoškolní pedagogika Most)
75-41-M/01 - Sociální činnost
(ŠVP: Sociální činnost Most)
78-42-M/02 - Ekonomické lyceum
(ŠVP: Ekonomické lyceum Most)
78-42-M/03 - Pedagogické lyceum
(ŠVP: Pedagogické lyceum Most)
78-42-M/04 - Zdravotnické lyceum
(ŠVP: Zdravotnické lyceum Most)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0
6. místo - krajské kolo Basketbal (kategorie V. D)
20. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
17. místo - krajské kolo Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ
2018 1
4. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.A
5. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - španělština - kategorie II
23. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
2017 0.5
2. místo - ústřední kolo Celostátní soutěž první pomoci (SZŠ)
7. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
14. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
19. 11. 2018 - 23. 11. 2018
19. 3. 2013 - 22. 3. 2013
14. 5. 2007 - 15. 5. 2007
2. 10. 2004 - 19. 10. 2004
18. 2. 2002 - 22. 2. 2002
16. 9. 1998 - 16. 9. 1998
Projekt podporují: