43-41-M/01 Veterinářství

Veterinářství

Základní informace:

Délka přípravy: 4 roky
Forma studia: denní
Obory jsou určeny: pro chlapce a dívky
Podmínky přijetí: úspěšné ukončení ZŠ devátým ročníkem
Přijímací řízení: ano - přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky s váhou 60%
Ochranné pracovní prostředky: jsou žákům poskytovány
Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška
Zdravotní podmínky: požaduje se zdravotní způsobilost ke studiu potvrzená lékařem
Možnosti dalšího studia: vysoké školy a vyšší odborné školy veterinárního zaměření

Charakteristika oboru:

  • Uplatní se v komplexu veterinárních činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů i samostatně podnikatelské činnosti. Veterinární asistenti mohou pomáhat veterinárním lékařům zejména při kontrole dodržování veterinárních podmínek v chovu zvířat, ve výrobě a zpracování živočišných produktů, při prohlídce jatečních zvířat a masa apod.
  • Absoloventi oboru mají možnost získat kromě maturity řidičské oprávnění skupiny B, myslivecké zkoušky a příslušné osvědčení, jež je opravňuje k výkonu odborných činností (např. inseminační kurz apod.)
  • Součástí přípravy je odborná učební praxe na pracovištích chovu skotu, africké zvěře a drůbeže České zemědělské univerzity v Praze, školní zemědělský podnik Lány a v ambulancích veterinárních lékařů.

    Uplatnění absolventů v oboru:

      Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní jako veterinární technici (veterinární asistenti) při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti ve státní správě, v podnicích a institucích. Jedná se o komplex veterinárně technických činností organizačního charakteru a specificky odborných úkonů. Absolventi se mohou také uplatnit v chovech hospodářských a exotických zvířat, při zpracování živočišných produktů, v laboratořích, při výrobě a distribuci krmiv, v pojišťovnictví, na referátech ochrany přírody a životního prostředí, v oblasti marketingu a managementu, ve firmách zacházejících se zdravotnickým materiálem a ve státní správě obecně. Mohou také samostatně podnikat. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách zejména v oborech veterinárních a zemědělských, ale i v jiných oborech s přírodovědným zaměřením.

Učební plán:

Teoretické předměty - Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Občanská nauka, Tělesná výchova, Fyzika, Chemie, Informační a komunikační technologie, Technologie, Ekonomika, Latinský jazyk

Odborné předměty - Biologie, Biochemie, Biochemie, Mikrobiologie a parazitologie, Anatomie a fyziologie zvířat, Výživa a chov zvířat, Veterinární legislativa, Zájmové chovy zvířat, Patologie, Farmakologie, Chirurgie a ortopedie, Laboratorní technika, Reprodukce a inseminace zvířat, Hygiena a technologie potravin, Motorová vozidla

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 4,3% (0) 4,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 68,9% (81,1) 68,9% (37,0) 45,9% (80%) 31,1% (20%)
2018 84,1% (74,2) 91,3% (48,5) 30,4% (61,5%) 10,1% (38,5%)
2017 29,9% (54,7) 34,3% (31,7) 35,8% (68,8%) 43,3% (18,8%)
2016 2,9% (0) 2,9% (0) 23,5% (60%) 11,8% (40%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,4% (59) 86,1% (42,4) 88,9% (91,7%) 100% (0%)
2019 68,9% (58) 87,8% (47,0) 74,3% (81,8%) 27,0% (18,2%)
2018 58,9% (56) 75,3% (39,7) 20,5% (57,1%) 12,3% (35,7%)
2017 83,1% (60) 53,5% (40,6) 64,8% (77,8%) 38,0% (16,7%)
2016 48,6% (57) 41,4% (38,6) 17,1% (50%) 8,6% (40%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: