75-41-E/01 Pečovatelské služby

Pečovatelské služby

Obor Pečovatelské služby je společensky velmi potřebný obor, který nabízí zajímavou práci s vysokým pocitem uspokojení

Všichni budeme seniory – kdo o nás bude pečovat?

Seniorů přibývá, pečovatelka (pečovatel) bude mít práci vždy. Obor vhodný nejenom pro dívky, ale i pro chlapce.

Učíme se pečovat o:

 • Seniory
 • Děti
 • Osoby postižené nebo s omezenou hybností
 • Vařit i péci
 • Šít prádlové výrobky a provádět opravy oděvů

Studium probíhá v cyklech: týden škola a týden odborného výcviku.

Průběh studia:

1. ročník

Žáci se připravují v odborných učebnách. Získávají tyto dovednosti:

 • Péče o nemocného na lůžku
 • Šití povlaků a dalších výrobků
 • Vaření polévek, omáček a pečení moučníků
 • Základní údržba bytu a doplňků

2. a 3. ročník

 • V prvním pololetí druhého ročníku provádějí žáci opravy oděvů, všívání zipů a dalších úprav. Stále probíhá vaření, tentokrát již složitějších pokrmů. V oblasti zdravotnické přípravy se žáci seznamují s péči o dítě, s první pomocí a obvazovými technikami.
 • Ve druhém pololetí 2. ročníku a ve 3. ročníku pracují v sociálních službách, základní škole speciální, mateřské škole a v dětském centru Na Olešce – vše v Semilech.

Uplatnění:

 • Pečovatelky v domovech pro seniory
 • Pečovatelky terénní
 • Asistentky hendikepovaným dětem v MŠ i ZŠ

   

   

 

Projekt podporují: