36-67-E/01 Zednické práce

Zednické práce

Žáci tohoto tříletého učebního oboru, vhodného pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, si pod vedením zkušených starších i mladších mistrů v odborné praxi přímo v terénu na novostavbách či při rekonstrukcích a opravách osvojují jednoduché dovednosti zejména v oblasti základních zednických a betonářských prací. 

Stavěl sis odmalička z kostek? Chtěl bys umět postavit skutečný dům od základů až po střechu? Máš rád pestré a zajímavé činnosti? Nechceš se bát o své uplatnění v životě? 

 • Praxe pod vedením zkušených mistrů přímo na stavbách 
 • Jeden týden praxe, druhý týden teoretická výuka 
 • Po třech letech výuční list 
 • Znalosti a um pro realizaci na nových stavbách i rekonstrukcích 

Žáci u nás:

 • Betonují základy, podlahy, provádí izolace, zdí svislé konstrukce z různých druhů materiálů, zhotovují stropy, provádí ostatní dokončovací práce, povrchové úpravy omítkami, keramickými obklady. Učí se přitom používat a také udržovat vhodné nářadí a mechanizační prostředky. 

 • Získávají znalosti o všech stavebních konstrukcích, i praktické dovednosti s jejich prováděním, naskytne-li se poptávka, např. montáž sádrokartónu, osazování oken, zateplování obvodových stěn, sanace vlhkého zdiva a další. Učí se moderním stavebním technologiím a materiálům. 

 • Naučí se používat technickou dokumentaci, provádí jednoduché výpočty spotřeby materiálů, mají celkový všeobecný a ekonomický přehled, aby mohli v profesním životě pracovat i na živnostenský list, případně vést svou firmu a používat přitom současné ICT technologie, kterým se také učí. 

Naši šikovní žáci se zúčastňují a pravidelně získávají přední umístění na soutěžních přehlídkách stavebních řemesel. 

 Uplatnění 

Absolvent tohoto oboru s výučním listem je kvalifikovaný pracovník 
s uplatněním na pozicích ve stavebních firmách jako: 

 • Zedník 
 • Betonář 
 • Obkladač 
 • Montér 
 • A další 

Řemeslníků je stále málo a stavebnictví je nikdy nekončící obor. Výsledky tvé práce budou vždy vidět! 

Projekt podporují: