36-52-H/01 Instalatér

Instalatér

Instalatér je prestižní obor s velkou perspektivou a různorodou zajímavou prací.

Uplatnění absolventa

 • Velmi dobré uplatnění na trhu práce
 • Samostatně provádí montáž, opravy a údržbu domovních rozvodů studené a teplé vody, rozvodů kanalizace, montáž umývadel, van a dalších zařizovacích předmětů včetně armatur, montáž rozvodů ústředního vytápění, otopných těles, rozvodů domovního plynovodu a napojení plynových spotřebičů.
 • Uplatnit se může i u stavebních a montážních firem, které se zabývají rozvody vodovodů, kanalizace, vytápění a plynu.
 • Možnost uplatnění v praxi zvyšuje získání svářečského průkazu během studia
 • Po vyučení možnost samostatně podnikat na živnostenský list
 • Absolvent má možnost pokračovat na naší škole v nástavbovém studiu ukončeném po 2 letech maturitní zkouškou.

Získané znalosti a dovednosti:

 • Montáž a spojování potrubí domovních i veřejných rozvodů vody a kanalizace
 • Montáž zařizovacích předmětů koupelen a kuchyní
 • Opravy a výměny baterií, rekonstrukce rozvodů a zařízení bytových jader
 • Montáž ústředního vytápění - od kotle po radiátory včetně regulace
 • Montáž plynových rozvodů, napojení plynových spotřebičů
 • Získání zkušeností s ovládáním moderní techniky
 • Svářečský průkaz- získání oprávnění pro svařování kovů a plastových rozvodů, pájení a lisování měděných trubek

Finanční podpora při studiu:

 • Obor Instalatér je podporován Libereckým krajem, žáci tak dostávají každý měsíc motivační stipendium 500,- (celkem 15.000,- Kč). Navíc mají možnost získat i pololetně vyplácená prospěchová stipendia, za tříleté studium oboru v celkové výši 12.000,-.
 • Odměna za produktivní práci
  Žáci druhých a třetích ročníků za produktivní práci odměnu, která může být ve výši až 1000,- za měsíc

Další výhody při studiu:

 • Vybavení základními osobními a ochrannými prostředky (pracovní oděv, pracovní rukavice, obuv)
 • Vybavení potřebným nářadím a náčiním pro praktické vyučování.
 • Svářečské kurzy:
  • 2. ročník - kurz svařování plastů
  • 3. ročník - kurz svařování kovů plamenem a kurz pájení a lisování mědi
 • Účast na předváděcích akcích a přednáškách odborných stavebních firem, odborných výstavách, odborných exkurzích
 • Účast v soutěžích odborných dovedností, vědomostí a znalostí.
 • Stravování ve školní jídelně, možnost objednat stravu internetem
 • Možnost ubytování v příjemném a dobře vybaveném domově mládeže
 • WIFI free pro žáky
 • Škola s tradicí a moderním vybavením, individuální přístup k žákům, příjemná a přátelská atmosféra

Délka a způsob studia:

 • Studium trvá 3 roky, absolvent získá výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce
 • Studium probíhá ve dvou týdenních cyklech. Střídá se týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku.
 • Odborný výcvik probíhá v dílnách naší školy. Žáci ve druhém a třetím ročníku mohou pracovat na zakázkách přímo na stavbách. Získávají tak zároveň zkušenosti z běžné praxe, což jim usnadní budoucí zvládání svého řemesla.
 • Odborný výcvik může probíhat v provozu spolupracujících firem.

Řemeslníků je stále málo a stavebnictví je nikdy nekončící obor. Výsledky tvé práce budou vidět!

 

Projekt podporují: