26-51-H/01 Elektrikář

Elektrikář

Pro žáky, kteří jsou manuálně zruční, přemýšliví a chtějí se celoživotně vzdělávat ve svém oboru​

 • Týdenní střídání praktické a teoretické výuky​
 • Žáci  oboru elektrikář jsou připravováni k úspěšnému složení zkoušky vyhlášky 50/1978, §6 - pracovníci pro samostatnou činnost​
 • Praktická výuka probíhá v dílnách a též na  zakázkových elektroinstalacích v soukromém i firemním prostředí
 • Vedení praktické výuky zajišťují mistři odborného výcviku, kteří  mají odbornost revizních techniků​
 • Při odhalování poruch a chyb v domovních instalacích čerpají žáci zkušenosti ze simulátorů v dílnách školy ​

Uplatnění

 • Vždy bude poptávka po šikovných elektrikářích​
 • Ve společnosti ČEZ - např. připojování odběratelů, odstraňování poruch na vedení​
 • Podniky a provozy - provozní elektrikář​
 • Města a obce - údržba elektro zařízení​
 • Zaměstnání ve firmách provádějící montáže elektroinstalací v novostavbách i starších domech​
 • Možnost založení živnosti v elektroinstalačních pracích​
Projekt podporují: