23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů

Obor obráběč kovů spojuje všeobecné a odborné vzdělání na úrovni středního vzdělání s výučním listem a dává základní předpoklady k provádění odborných činností. Je zde vyvážený poměr mezi teoretickou a praktickou složkou vzdělávání. Výuka probíhá ve spolupráci s firmou CHARVÁT AXL, a. s. Semily, která zároveň nabízí vybraným studentům firemní stipendium.

1. ročník

Teorie: 

 • získávají základní poznatky o rýsování 
 • poznávají materiály a jejich vlastnosti 
 • učí se číst ve výkresové dokumentaci 

Praxe: 

 • prakticky se seznamují se základy obrábění ( pilka, pilník, rýsovací jehla ) 
 • učí se měřit s posuvným měřítkem, mikrometrem, hloubkoměrem 
 • praxe probíhá přímo ve firmě Charvát Axl, studenti vidí celý chod firmy a začínají se orientovat v provozu firmy 

 2. a 3. ročník:

Teorie:  

 • učí se základní informace o CNC strojích, jak sestavit program (CNC stroj = automaticky počítačem řízený obráběcí stroj)
 • učí se rýsovat v programu Solidworks = 3D modelování 
 • učí se pracovat na 3D tiskárně 

       Praxe úzce spojena s teorií: 

 • žáci přímo pracují na CNC strojích  
 • žáci jsou začleněni do výrobního procesu přímo ve firmě Charvát Axl Semily 
 • žáci základy obrábění různých materiálů ( slitiny hliníku, oceli, litiny ) a nástroje, které se pro obrábění používají 
Projekt podporují: