64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

Tento studijní obor je vhodný pro absolventy jakéhokoli tříletého oboru zakončeného výučním listem. Obor je vhodný pro budoucí podnikatele a manažery na nižších i vyšších stupních řízení.   

Studiem na naší škole získáte znalosti a dovednosti z podnikatelského prostředí jednotlivců /OSVČ/, malých i velkých firem. Objasníme Vám základní pravidla a systémy, které se týkají ekonomických, personálních, účetních, manažerských, bankovních a administrativních dovedností, potřebných k uplatnění v praktickém životě. Seznámíte se s postupy a technikami z oblasti marketingu a managementu. Zvládnete ústní i písemnou komunikaci s obchodními partnery, státními orgány a dalšími institucemi. Porozumíte vzájemným vazbám trhu, jak na straně nabídky, tak i poptávky. Osvojíte si pravidla  řízení kolektivu, naučíme Vás techniky jednání s podřízenými i nadřízenými. V neposlední řadě získáte základní informace v oblasti pracovního a obchodního práva.  

Po úspěšném zakončení budete schopni samostatně vést jednoduchou účetní agendu vlastní, potažmo i v tomto oboru podnikat.   

 Tento program nabízíme také ve formě tříletého dálkového studia. 

Uplatnění  

  • Absolventi naší školy se mohou realizovat ve vedoucích pozicích výrobních i nevýrobních podniků, rovněž v organizacích státní správy, např. jako referenti finančních úřadů a zaměstnanci územně samosprávních celků 

  • Díky získaným znalostem a dovednostem se naši absolventi mohou uplatnit i jako drobní podnikatelé – OSVČ, zaměstnanci jednotlivých podnikových oddělení, např. mzdového, personálního, obchodního, administrativního, logistického nebo technického. Své znalosti mohou využít také v oblasti finančnictví a pojišťovnictví
      
  • Naši absolventi jsou dobře připraveni ke studiu na vyšších odborných i vysokých školách.  
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 26,1% (49) 42,6% (18,8) 19,1% (54,2%) 100% (0%)
2019 48,2% (62,1) 50% (20,6) 36,5% (56,7%) 37,6% (23,3%)
2018 3,3% (31,6) 4,7% (4,4) 6,1% (14,3%) 26,9% (35,7%)
2017 48,9% (53,2) 43,4% (22,4) 57,1% (61,5%) 80,4% (7,7%)
2016 81,1% (71,1) 65,9% (35,3) 28,1% (37,5%) 22,1% (50%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 55,3% (32) 62,4% (14,8) 57,6% (42,9%) 62,4% (14,3%)
2018 43,8% (22) 34,3% (10,0) 36,2% (0%) 61,0% (16,7%)
2017 21,1% (16) 14,9% (5,0) 34,2% (0%) 100% (0%)
2016 93,7% (52) 92,3% (45,1) 92,3% (75%) 47,9% (25%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 30,9% (42,1) 44,1% (18,1) 20,6% (20%) 66,2% (20%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 46,3% (56,9) 68,3% (37,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 96% (84,7) 96% (65,4) 42% (80%) 22% (20%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 43,1% (45) 59,8% (22,8) 59,3% (58,6%) 43,6% (3,4%)
2019 14,1% (41) 12,4% (13,5) 17,1% (34,1%) 42,3% (22,0%)
2018 12,7% (42) 13,5% (14,4) 16,9% (33,3%) 37,1% (28,6%)
2017 24,7% (44) 19,8% (25,0) 51,4% (53,6%) 82,7% (7,1%)
2016 94,5% (66) 16,5% (0) 58,7% (56,7%) 30,7% (36,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: