39-08-M/01 Požární ochrana

Požární technik

Studijní obor Požární ochrana připravuje žáky pro výkon středních řídících a technických funkcí v HZS ČR, v oblasti požární prevence a pro výkon funkcí v rámci státního požárního dozoru. Absolventi mohou rovněž vykonávat technické funkce zaměřené na požární ochranu a na úsek krizového řízení a ochrany obyvatelstva jak u právních osob, tak u fyzických podnikajících osob.

Informace k průběhu studia oboru Požární ochrana

Přijímací zkoušky:

  • CERMAT – ČJ, MAT                                                                        váha 60%

  • bude zohledněno: průměrný prospěch ze základní školy,
   vysvědčení 8. ročník, 2. pololetí, 9. ročník 1. pololetí                   váha 20%

  • členství ve Sboru dobrovolných hasičů, tělovýchovné organizaci
   nejméně 1 rok, potvrzuje starosta sboru, vedoucí TJ                    váha 20%

 • další požadavky:
  potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti studovat obor požární ochrana (zvýšená fyzická zátěž) odpovídající fyzické předpoklady,
  sportovní aktivity,
  psychická odolnost

Některé charakteristiky studia:

 • rozšířená výuka tělesné výchovy:
  tři hodiny týdně + fyzická příprava ke splnění testů HZS (dvě hodiny týdně)
  požární sport, TFA a další sportovní aktivity s využitím velmi dobrého vybavení naší školy.

 • povinné sportovní kurzy během studia:
 1. ročník - plavání
 2. ročník - sebeobrana a zimní výcvikový kurz (sjezdové lyžování, snowboarding, běžecké lyžování)
 3. ročník - letní výcvikový kurz (cyklistika, míčové hry, kanoistika, turistika)
 4. ročník - atletika (fyzická příprava k testům tělesné zdatnosti pro HZS)

 • řidičský průkaz skupiny B, C:
  ve 3. a 4. ročníku (žáci hradí pouze závěrečný test)

 • odborný výcvik a praxe
  V 1. a 2. ročníku - odborný výcvik jeden den v týdnu (kovo výcvik a instalace, elektro, dopravní prostředky, konstrukce staveb)
  Ve 2. ročníku dva týdny odborné praxe
  Ve 3. ročníku dva týdny odborné praxe u HZS
  Ve 4. ročníku - celoroční příprava k výkonu povolání

 • cizí jazyky:
  dva povinné cizí jazyky – AJ (1.- 4. ročník), NJ (3. a 4. ročník), (konverzace v AJ s rodilým mluvčím)

 • výuka
  odborná příprava v teoretickém i praktickém vyučování je realizována v úzké spolupráci s HZS ČR
  odborná způsobilost dle § 11 zák. 133/1985 Sb. – Technik požární ochrany

Oblasti, kde se naši žáci uplatní:

 • HZS ČR
 • Policie ČR​
 • Zdravotnická záchranná služba​
 • Horská služba​
 • Odbory Krizového řízení a Ochrana obyvatelstva na městských a obecních úřadech ​
 • Armáda ČR​
 • Městská policie​
Projekt podporují: