29-56-H/01 Řezník - uzenář

Řezník, uzenář

Tříletý obor vzdělání zaměřený na výrobu, zakončený závěrečnou zkouškou. Absolventi získají výuční list.
Obsahem teoretického vyučování jsou všeobecně vzdělávací předměty - český jazyk, cizí jazyk, občanská nauka, matematika, chemie, tělesná výchova a odborné předměty - biologie a anatomie, zpracování masa, výživa, ekonomika, strojnictví, práce s počítačem a technika administrativy.
Absolvent učebního oboru umí:

  • převzít, ustájit a jatečně opracovat skot, prasata, telata aj.
  • těžit a konzervovat veškeré vedlejší jatečné produkty
  • zpracovat maso drůbeže, ryb a zvěřiny
  • bourat, vykosťovat a třídit maso pro výsek i výrobu
  • solit, nakládat či jinak upravovat maso
  • zpracovat maso na polotovary, masné výrobky, masné konzervy
  • expedovat maso i masné výrobky
  • obsluhovat stroje pro dané technologie atd.

 

Pracoviště odborného výcviku:

  • Makovec a.s. - Kostelec na Hané, Držovice

Od školního roku 2010/11 je žákům oboru řezník vypláceno studijní stipendium.

Zde se můžete seznámit s pravidly pro poskytování stipendia.

Projekt podporují: