68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 48,8% (70,5) 59,8% (33,7) 56,1% (91,5%) 18,3% (1,7%)
2019 40% (68,4) 31,1% (24,5) 21,5% (70,9%) 25,9% (18,2%)
2018 46,4% (62,1) 45,8% (30,3) 64,7% (81,0%) 52,3% (10,3%)
2017 14,7% (0) 16% (0) 64% (82,4%) 48% (13,7%)
2016 27,0% (56,9) 27,0% (29,7) 23,0% (60%) 20,9% (25,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 17,6% (18) 14,7% (6,7) 11,8% (0%) 100% (0%)
2019 24,4% (24) 39,0% (13,2) 14,6% (14,3%) 36,6% (14,3%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 27,8% (34,7) 27,8% (21,8) 27,8% (16,7%) 33,3% (16,7%)
2017 35,7% (45,8) 42,9% (29,0) 50% (50%) 100% (0%)
2016 28% (43,7) 24% (17,7) 28% (28,6%) 24% (42,9%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 25,6% (48) 32,9% (25,4) 26,8% (66,2%) 23,2% (1,4%)
2019 12,7% (47) 8,9% (19,4) 13,4% (53,1%) 24,2% (18,8%)
2018 26,1% (52) 14,6% (23,1) 38,2% (67,2%) 45,9% (11,9%)
2017 61,7% (58) 45,5% (42,8) 48,7% (72,4%) 51,3% (12,1%)
2016 21,3% (52) 26% (32,9) 14% (50,8%) 12% (29,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: