79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 5,2% (72,1) 3,7% (36,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 92,4% (81) 88,4% (76,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 8,1% (64) 7,0% (45,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: