64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,3% (64,2) 52,7% (22,4) 77,1% (90%) 19,1% (10%)
2019 - - - -
2018 100% (93,7) 100% (79,0) 33,0% (42,9%) 7,1% (57,1%)
2017 51,1% (53,7) 26,0% (14,6) 12,3% (25%) 2,7% (75%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 80,6% (48) 26,9% (0) 85,1% (85,7%) 100% (0%)
2019 90,6% (64) 22,4% (0) 69,4% (55,6%) 18,8% (44,4%)
2018 84,8% (44) 82,9% (32,4) 91,4% (81,3%) 100% (0%)
2017 74,6% (38) 67,5% (24,5) 65,8% (28,6%) 14,0% (57,1%)
2016 97,9% (64) 96,5% (53,9) 95,8% (85,7%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 99,0% (74) 15,7% (0) 96,1% (94,7%) 33,3% (5,3%)
2019 95,7% (70) 95,7% (62,4) 56,0% (53,8%) 9,8% (46,2%)
2018 87,3% (62) 85,2% (39,3) 82,3% (73,1%) 63,7% (15,4%)
2017 91,4% (59) 90,5% (46,5) 16,5% (33,3%) 2,9% (66,7%)
2016 98,4% (70) 95,3% (54,0) 98,4% (92,3%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: