65-42-M/01 Hotelnictví
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 13,5% (61,6) 14,0% (21,4) 9,4% (75%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 28,2% (64,2) 22,6% (29,6) 37,9% (75%) 41,2% (15%)
2017 50,3% (70,5) 50,9% (47,7) 32% (68,8%) 18,9% (31,3%)
2016 19,3% (59,0) 26,9% (38,1) 78,4% (91,7%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 100% (72,6) 100% (71,6) 57,1% (80%) 28,6% (20%)
2017 - - - -
2016 3,8% (38,4) 3,8% (4,9) 3,8% (0%) 15,4% (50%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 7,0% (40) 11,6% (0) 4,1% (40%) 100% (0%)
2019 8,9% (44) 4,2% (15,6) 16,1% (54,5%) 74,4% (4,5%)
2018 27,9% (52) 20,1% (26,2) 30,7% (63,0%) 40,8% (14,8%)
2017 69,8% (61) 65,9% (47,1) 19,0% (55,0%) 20,7% (30%)
2016 2,3% (44) 23,4% (28,6) 8% (43,8%) 57,1% (12,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: