68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 54,3% (72,1) 58,5% (33,4) 43,3% (87,5%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 81,7% (75,8) 83,7% (46,8) 58,8% (78,6%) 24,8% (21,4%)
2017 59,3% (67,4) 55,3% (42,8) 24,7% (59,4%) 6,7% (40,6%)
2016 73,6% (73,7) 69,6% (50,2) 53,4% (76,9%) 29,1% (19,2%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 96% (77,9) 96% (61,9) 80% (80%) 64% (20%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,7% (52) 14,0% (0) 56,7% (77,6%) 100% (0%)
2019 67,5% (60) 73,2% (45,4) 73,9% (86,0%) 49,0% (10,5%)
2018 75,8% (60) 82,8% (43,5) 41,4% (68,2%) 26,1% (20,5%)
2017 77,9% (62) 83,8% (54,7) 20,8% (56,3%) 6,5% (40,6%)
2016 80% (66) 79,3% (53,3) 50,7% (75%) 32% (18,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: