75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,5% (0) 9,8% (0) 70,1% (95,2%) 100% (0%)
2019 68,1% (76,9) 51,9% (30,8) 34,8% (78,8%) 39,3% (13,6%)
2018 43,8% (61,1) 34,6% (25,7) 56,9% (77,8%) 78,4% (3,2%)
2017 36,7% (57,9) 39,3% (33,8) 44% (73,1%) 51,3% (11,9%)
2016 8,8% (0) 8,8% (0) 39,9% (71,2%) 60,8% (6,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 2,4% (12) 14,6% (1,5) 12,2% (0%) 17,1% (25%)
2018 56,9% (28) 41,2% (14,5) 39,2% (20%) 100% (0%)
2017 43,5% (26) 39,1% (14,5) 39,1% (20%) 58,7% (10%)
2016 - - - -
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 72,2% (55,8) 77,8% (42,7) 55,6% (50%) 16,7% (50%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 40% (62,3) 46,7% (40,5) 40% (80%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 66,7% (73,2) 61,1% (43,9) 72,2% (90,9%) 61,1% (9,1%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,7% (52) 45,7% (30,0) 54,3% (76,2%) 100% (0%)
2019 38,9% (55) 40,8% (34,1) 38,2% (69,0%) 35,0% (14,3%)
2018 75,8% (60) 64,3% (36,3) 85,4% (89,7%) 79,6% (2,9%)
2017 50,6% (56) 47,4% (43,2) 40,3% (68,5%) 56,5% (11,2%)
2016 36% (55) 60,7% (42,3) 40,7% (71,0%) 63,3% (6,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: