79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,1% (97,4) 70,8% (81,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 84% (99,0) 82,2% (84,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 90,6% (95,8) 96,7% (90,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 95,6% (96,9) 85,1% (91,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 11,1% (0) 11,5% (0) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,9% (90) 98,0% (86,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 35,2% (74) 69,4% (75,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 97,4% (86) 94,7% (87,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 96,0% (90) 99,5% (89,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 87,7% (90) 93,6% (89,3) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 90,0% (88) 79,9% (83,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 90,6% (86) 81,9% (83,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 52,8% (81) 47,6% (75,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 66,5% (84) 63,8% (81,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 27,2% (79) 36% (76,4) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: