23-51-H/01 Strojní mechanik

Zámečník

Zámečník

Chceš poznat obor, o jehož žáky se firmy zajímají ještě během jejich studia? Mít jistotu práce a velmi dobrého výdělku? Nevadí ti, že si umažeš ruce? Tak tohle je obor pro tebe!

Stipendijní tříletý učební obor s výučním listem

Určeno pro: Chlapce i dívky.

Proč studovat tento obor právě u nás?

  • Moderně vybavené dílny odborného výcviku.
  • Po celou dobu studia každý měsíc stipendium a v případě dobrých výsledků navíc stipendium za každé pololetní vysvědčení.
  • V případě práce na reálných zakázkách finanční odměna za produktivní práci, ve 3. ročníku odměňování od firem, ve kterých se uskutečňuje odborný výcvik.
  • I výuka teoretických odborných předmětů je názorná díky využití prezentací, modelů a sad výukových pomůcek.

Co se naučíš:

  • Zhotovovat a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení a konstrukcí, uvádět je do provozu, obsluhovat je, provádět jejich běžnou údržbu, diagnostikovat závady a opravovat je.
  • Obsluhovat mechanizované nářadí.
  • Kontrolovat stroje, provádět jejich funkční zkoušky, vést záznamy o jejich provozu.
  • Svařovat a provádět kontrolu svárů.

Bonusy:

  • Dotace 10 000 Kč na základní kurz svařování v ochranné atmosféře.

Systém výuky: Střídá se týden teoretické výuky ve škole a týden odborného výcviku ve školních dílnách odborného výcviku. Ve 3. ročníku se odborný výcvik po celý rok uskutečňuje v partnerských firmách a žáci dostávají od zaměstnavatelů finanční odměnu.

Možnost pokračování ve studiu: Absolventi oboru mohou na naší škole pokračovat studiem dvouletého nástavbového oboru Provozní technika, a získat tak maturitní vysvědčení.

Projekt podporují: