23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráběč kovů

Obráběč kovů

Chceš poznat obor, o jehož žáky se firmy přetahují ještě během jejich studia? Chceš se naučit obsluhovat ty nejmodernější stroje? Chceš se naučit programovat CNC stroje? Mít jistotu práce a velice nadstandardního výdělku? Tak tohle je obor pro tebe!

Stipendijní tříletý učební obor s výučním listem

Určeno pro: Chlapce i dívky.

Proč studovat tento obor právě u nás?

  • Nové dílny odborného výcviku vybavené těmi nejmodernějšími technologiemi – zcela nové CNC soustruhy, CNC frézky a CNC centra, výukové soustruhy a frézky instalované v roce 2020.
  • Po celou dobu studia každý měsíc stipendium a v případě dobrých výsledků navíc stipendium za každé pololetní vysvědčení.
  • V případě práce na reálných zakázkách finanční odměna za produktivní práci, ve 3. ročníku odměňování od firem, ve kterých se uskutečňuje odborný výcvik.
  • Možnost zajištění práce již během studia.
  • Názorná výuka teoretických odborných předmětů za pomoci pokusných sad a interaktivních pomůcek.

Co se naučíš:

  • Obsluha obráběcích strojů (soustruhy, frézky, brusky …)
  • Obsluha a řízení procesu obrábění na obráběcích strojích řízených počítačem (CNC centra, CNC soustruhy, CNC frézky …)
  • Kontrola a měření výrobků a obrobků

Bonusy:

  • Kurz programování CNC strojů zdarma.

Systém výuky: Střídá se týden teoretické výuky ve škole a týden odborného výcviku ve školních dílnách odborného výcviku. Ve 3. ročníku se odborný výcvik po celý rok uskutečňuje v partnerských firmách a žáci dostávají od zaměstnavatelů finanční odměnu.

Možnost pokračování ve studiu: Absolventi oboru mohou na naší škole pokračovat studiem dvouletého nástavbového oboru Provozní technika, a získat tak maturitní vysvědčení.

Projekt podporují: