26-51-H/01 Elektrikář

Elektrikář

Elektrikář

Chceš se učit s těmi nejnovějšími technologiemi? Vyhrávat odborné soutěže? Získat práci, která je finančně dobře ohodnocena? Tak tohle je obor pro tebe!

Stipendijní tříletý učební obor s výučním listem

Určeno pro: Chlapce i dívky.

Systém výuky: Střídá se týden teoretické výuky ve škole a týden odborného výcviku v dílnách. Ve 3. ročníku se odborný výcvik po celý rok uskutečňuje v partnerských firmách a žáci dostávají od zaměstnavatelů finanční odměnu.

Odborné předměty: Základy elektrotechniky, Elektrická měření, Elektrické stroje a přístroje, Elektronika, Automatizace, Užití elektrické energie, Technologie, Technická dokumentace …

Proč studovat tento obor právě u nás?

  • Nově vybavené specializované dílny odborného výcviku – Dílny pro elektro slaboproud, Dílny pro elektro silnoproud, Laboratoř pro elektrické měření, PC učebna pro odborné předměty elektro
  • Každoroční úspěchy ve finále celostátních odborných soutěží v oblasti elektro.
  • Po celou dobu studia každý měsíc stipendium a v případě dobrých výsledků navíc stipendium za každé pololetní vysvědčení.
  • V případě práce na reálných zakázkách finanční odměna za produktivní práci, ve 3. ročníku odměňování od firem, kde je realizován odborný výcvik.
  • Názorná výuka teoretických odborných předmětů za pomoci pokusných sad a interaktivních pomůcek.

Uplatnění absolventa: Elektrikář, provozní elektrikář slaboproudých zařízení, mechanik elektronických nebo elektrotechnických zařízení, mechanik měřících, regulačních a automatizačních zařízení, elektromechanik opravář elektrických spotřebičů, provozní elektrikář v energetice, elektromontér, elektromontér rozvodných sítí, stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy, autoelektrikář …

Bonusy:

  • Osvědčení o elektrotechnické kvalifikaci § 5 vyhlášky č.50/1978 Sb. (a po získání příslušné praxe možnost nechat se u nás přezkoušet a získat osvědčení na další §) – nutné pro možnost samostatné práce a pro získání živnostenského oprávnění na činnost vázanou.

Možnost pokračování ve studiu: Absolventi oboru mohou u nás pokračovat studiem dvouletého nástavbového oboru Provozní elektrotechnika, a získat tak maturitní vysvědčení.

Projekt podporují: