26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnik

Chceš si ve škole hrát s roboty? Umět je zkonstruovat a naprogramovat? Vyhrávat odborné soutěže? A porážet v nich i vysokoškoláky? Vyrobit si světelné elektronické noviny? Tak tohle je obor pro tebe!

4letý studijní obor s maturitní zkouškou

Určeno pro: chlapce i dívky

Odborné předměty: Algoritmizace a programování, Automatizace, Elektronika, Digitální technika, Mikroprocesorová technika, Základy elektrotechniky, Elektrická měření, Elektrické stroje a přístroje …

Proč studovat tento obor právě u nás?

  • Nové specializované učebny a laboratoře – Učebna robotizace a automatizace, Laboratoř elektroniky, Laboratoř na elektrická měření, PC učebna algoritmizace a programování, PC učebna na navrhování tištěných obvodů
  • Každoroční úspěchy ve finále celostátních odborných soutěží v oblasti programování robotů a v oblasti elektroniky.
  • Nadšení učitelé, pro které je tento obor koníčkem.
  • Nadstandardní výsledky u maturitních zkoušek, protože na ně své žáky cíleně připravujeme.

Uplatnění absolventa: Operátoři při řízení a obsluze robotizovaných pracovišť, při programování průmyslových automatů, při řízení jednoduchých procesů regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení, v konstrukčních, technologických a projekčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti technického rozvoje, technické kontroly, zkušební, regulační a montážní techniky a techniky údržby elektrotechnických zařízení, v oblasti diagnostiky, revizní a servisní techniky, školící technici, ve sféře využití výpočetní techniky při zpracování dat a při řízení technologických procesů, jako technici měření a regulace, vývojoví pracovníci, projektanti, energetici a při řízení provozu v elektrotechnických i jiných podnicích, provádění revize a oživování elektrotechnických zařízení ...

Bonusy:

  • Osvědčení o elektrotechnické kvalifikaci § 5 vyhlášky č.50/1978 Sb. (a po získání příslušné praxe možnost nechat se u nás přezkoušet a získat osvědčení na další §) - nutné pro možnost samostatné práce v oblasti elektro a pro získání živnostenského listu na činnost vázanou

Pokračování studia: Absolventi oboru mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách, zejména se zaměřením na automatizaci, robotizaci a elektro, nejčastěji si vybírají Fakultu elektrotechniky ČVUT v Praze. Žáci z Kladna a jeho okolí mají možnost pokračovat studiem oborů Informatika a kybernetika ve zdravotnictví nebo Biomedicínská technika na kladenské Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT.

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 10,7% (0) 11,6% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 66,3% (85,8) 44,6% (37,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 59,5% (73,7) 46,8% (38,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 69,4% (77,9) 55,0% (55,1) 52,3% (83,3%) 44,1% (16,7%)
2016 8,0% (0) 8,9% (0) 71,4% (88,9%) 62,5% (11,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 87,1% (54) 91,4% (45,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 63,2% (42) 61,8% (25,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 94,4% (49) 97,8% (47,1) 87,8% (75%) 32,2% (25%)
2017 54,7% (36) 47,4% (23,2) 55,8% (42,9%) 31,6% (28,6%)
2016 58,7% (34) 57,6% (26,9) 83,7% (66,7%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 74,2% (56) 71,0% (35,2) 82,3% (85,7%) 100% (0%)
2019 76% (57) 79,2% (36,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 100% (72) 99,2% (56,2) 83,3% (84,6%) 45% (15,4%)
2017 90,1% (61) 90,1% (50,4) 79,3% (76,9%) 34,7% (23,1%)
2016 97,5% (69) 94,1% (56,2) 95,0% (95,2%) 82,4% (4,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: