39-08-M/01 Požární ochrana

Strojník požární techniky

Požární ochrana

Chceš zachraňovat životy? Baví tě sport? Nebo se odmalička motáš okolo "dobráků"? Chceš být hasičem nebo pracovat v jiných složkách IZS? Pokud jsi alespoň jednou odpověděl ano, tohle je obor pro tebe!

Nahraný obrázek č. 3

4letý studijní obor s maturitní zkouškou

Určeno pro: chlapce i dívky

Odborné předměty: Organizace a řízení požární ochrany, Krizové řízení, Požární prevence, Požární taktika, Zjišťování příčin vzniku požárů, Technické prostředky požární ochrany, Zdravotnická příprava, Technický výcvik, Učební praxe

Proč studovat tento obor právě u nás?

  • Máme nové vlastní hasičské výcvikové středisko vybavené těmi nejmodernějšími technologiemi včetně zakouřovacího polygonu, žárové zóny, zátěžové tělocvičny, plničky lahví…
  • Všechny odborné předměty, učební praxi i technický výcvik u nás učí profesionální hasiči – příslušníci HZS.
  • Máme nadstandardní výsledky u maturitních zkoušek, protože na ně své žáky cíleně připravujeme.
  • Možnost ubytování ve vlastním Domově mládeže s možností celodenního stravování, moderně vybavenou posilovnou a tělocvičnou.

Uplatnění absolventa: hasič, hasič technik, velitel jednotky požární ochrany, pracovník na úseku operačního řízení, pracovník na úseku požární prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení a havarijního plánování, lektor odborných předmětů z oblasti požární ochrany, příslušník dalších složek IZS atd.

Bonusy:

  • V rámci studia můžeš získat řidičské průkazy typu B + C.

Pokračování studia: Absolventi oboru mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, kladenští žáci často pokračují studiem oborů Bezpečnost a ochrana obyvatelstva nebo Zdravotnický záchranář na kladenské Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT.

Chcete vědět více? Podívejte se na facebookové stránky našich "hasičů" na https://www.facebook.com/pozarniochranakladnodubska/

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 6,9% (0) 11,1% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 60,8% (81,1) 47,1% (36,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 72,5% (76,9) 63,8% (44,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 34,8% (61,1) 42,0% (38,0) 66,7% (80%) 46,4% (20%)
2016 8,8% (0) 10,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 48,5% (41) 54,5% (25,2) 60,6% (75%) 100% (0%)
2019 74,3% (48) 82,9% (36,9) 68,6% (66,7%) 14,3% (33,3%)
2018 53,3% (38) 51,1% (30,0) 84,4% (77,8%) 100% (0%)
2017 93,3% (58) 93,3% (53,9) 68,9% (50%) 17,8% (50%)
2016 60,9% (38) 73,9% (36,0) 80,4% (60%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 93,2% (64) 94,5% (48,5) 87,7% (93,8%) 100% (0%)
2019 75% (58) 84,2% (41,3) 57,9% (75%) 23,7% (18,8%)
2018 26,3% (52) 11,8% (20,5) 89,5% (88,9%) 100% (0%)
2017 59,5% (56) 54,1% (42,0) 44,6% (64,3%) 33,8% (28,6%)
2016 48,6% (56) 38,9% (35,3) 98,6% (90,9%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: