36-67-H/01 Zedník

Zedník

Uplatnění absolventa
Absolvent oboru zedník se uplatní ve stavebních firmách v povolání zedník, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov.

Stipendium
Žákům je poskytováno stipendium po celé tři roky studia z prostředků krajského grantového studijního programu.

Zakončení studia
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, která má tři samostatné zkoušky:
• písemnou,
• praktickou,
• ústní.

Mimo stipendia, která na obor poskytuje KÚ Jihočeského kraje, mají žáci možnost si vydělat až 100 Kč za hodinu. Žáci jsou pak podle docházky a vykonané práce odměňováni na konci týdne. Ti nejlepší dosahují výdělků až 8 000 Kč měsíčně.

Projekt podporují: