23-52-H/01 Nástrojař

Nástrojař

Uplatnění absolventa
Absolventi jsou připraveni především vyrábět, montovat, ošetřovat, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky.

Chcete se naučit operace související s ručním opracováním materiálů, s dokončovacími a montážními pracemi a též se strojním opracováním včetně pomocí CNC strojů?

Nástroji přitom mohou být

  • řezné nástroje ke strojnímu obrábění materiálů,
  • nástroje k plošnému i objemovému tváření kovů,
  • formy k tváření plastů a tlakovému lití kovů,
  • razidla, tiskací a razicí válce,
  • nože, nůžky aj. nožířské zboží,
  • nástroje pro humánní a veterinární lékařství apod..

Pracovními pomůckami mohou být

  • přípravky a měřidla pro strojírenskou výrobu,
  • pomůcky pro humánní a veterinární lékařství apod.

Absolventi se mohou uplatnit v povolání nástrojař, popř. v jeho typových pozicích nástrojař, chirurgický nástrojař, nožíř, rytec kovů, rýsovač.

Stipendium
Žákům je poskytováno stipendium po celé tři roky studia z prostředků krajského grantového studijního programu.
Dále připadá v úvahu poskytování stipendií přímo od firem, v nichž budou žáci vykonávat praktickou část výuky a po vyučení v nich budou mít zajištěno zaměstnání.

Zakončení studia
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, která má tři samostatné zkoušky:
• písemnou,
• praktickou,
• ústní.

Po zvýšení kvalifikace můžete zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků. Může se též uplatnit v samostatném podnikání v oblasti strojírenské výroby. 

Projekt podporují: