23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

mechanik opravář motorových vozidel

Chcete se uplatnit

  • ve značkových servisech při opravárenských činnostech,
  • při diagnostikování závad,
  • ve stanicích technické kontroly (STK), 
  • jako profesionální řidiči osobních i nákladních vozidel,
  • v provozech se strojírenskou výrobou?

Toto vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při opravách motorových a přípojných vozidel. Součástí studia je získání řidičského oprávnění skupiny B a C.

Praktická výuka se po týdnu střídá s teoretickou výukou. Odborný výcvik vykonávají žáci v moderně vybavených školních dílnách a ve třetím ročníku též na pracovištích značkových servisů.

Zakončení studia
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, která má tři samostatné zkoušky:
• písemnou,
• praktickou,
• ústní.

Po zvýšení kvalifikace můžete zastávat funkce technicko-hospodářských pracovníků (např. přejímacího technika). Může se též uplatnit v samostatném podnikání v oblasti autoopravárenství.

Projekt podporují: