41-52-H/01 Zahradník

Zahradník

Absolvent je schopen samostatně profesionálně vykonávat povolání zahradník (zahradnice). Je připraven pro výkon činností především v následujících oblastech: ovocné a okrasné školkařství, pěstování květin, ovoce a zeleniny, zakládání a údržba sadovnických a krajinářských úprav a floristika. Žáci ovládají vázání a aranžování květin, výrobu věnců. Odborný výcvik probíhá především ve školní zahradě s vytápěným velkokapacitním skleníkem. Aranžerské a vazačské práce se žáci učí ve vlastní školní vazárně a v prodejnách květin ve Vodňanech. Žáci prochází provozem řady místních zahradnických firem.

Projekt podporují: