29-56-H/01 Řezník - uzenář

Řezník - uzenář

Učební obor zaměřený na osvojení výroby masných výrobků. Absolvent se uplatní při výkonu povolání řezník - uzenář, a to buď jako soukromý podnikatel, nebo jeko zaměstnanec v maso-zpracujících závodech u nás i v zahraničí, dále v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem masa a masných výrobků. 

Projekt podporují: