66-51-H/01 Prodavač

Obchodní specialista

Žáci se naučí připravit a upravit zboží různého sortimentu k prodeji, předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, prodat zboží a vystavit doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci zákazníka. Žáci se dále naučí pracovat na různých pokladních systémech a provádět hotovostní a bezhotovostní platby, provádět činnosti spojené s odběrem, se skladováním a rozmisťováním zboží v maloobchodní jednotce, s vedením patřičných dokladů.

Náplň a charakteristika oboru

  • teoretické předměty jako ekonomika, obchodní provoz, zbožíznalství, psychologie prodeje a další
  • od prvního ročníku studia praktické vyučování každý druhý týden
  • možnost absolvovat praktické vyučování v provozu

Uplatnění absolventa

  • při výkonu povolání prodavač na pozici např. prodavač potravin, prodavač elektroniky, prodavač textilního zboží a obuvi, prodavač průmyslového zboží, prodavač motorových vozidel nebo pokladní v obchodě.
  • možnost dalšího studia v oblasti podnikání (nástavbové maturitní studium)
Projekt podporují: