26-51-H/01 Elektrikář

26-51-H/01 PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

1. Jednoleté pomaturitní studium s výučním listem
2. Tříletý učební obor s výučním listem

Široce zaměřený  učební obor, připravující žáky na činnosti provozního elektrikáře. Studium je zaměřeno na práce spojené s výrobou, montáží a opravami elektrických zařízení slaboproudé a silnoproudé techniky. Absolvent se uplatní v elektrotechnických profesích zaměřených na výrobu, montáž a opravy elektrických strojů, přístrojů a zařízení, výrobu rozvaděčů a provádění elektrických instalací a dále jako servisní pracovník. Výuční list lze získat buď tříletým studiem pro absolventy ZŠ, nebo jednoletým pomaturitním studiem pro absolventy studijních oborů středních škol. Žáci obou typů studia mohou vedle výučního listu získat i osvědčení o elektrotechnické způsobilosti podle vyhlášky č. 50, které je vyžadování v řadě pracovních pozic.

Projekt podporují: